Informe

Setmana Europea Contra el Càncer

Una de les accions adoptades per l'Associació Europea d'Acció Contra el Càncer serà el re-llançament de la Setmana Europea Contra el Càncer, la primera de les quals està prevista que tingui lloc del 9 al 13 de maig de 2011.

L'objectiu de l'Associació Europea d'Acció Contra el Càncer (2009-2013) és donar suport als Estats membres i altres parts interessades en els seus esforços per combatre el càncer de manera més eficient. L'Associació ofereix un marc per a la identificació i l'intercanvi d'informació, capacitat i experiència en matèria de prevenció i control del càncer. A més, ajuda a evitar accions disperses i duplicació d'esforços i contribuir a un millor ús dels limitats recursos disponibles.


La Comissió pretén que tots els Estats membres comptin amb plans integrats per combatre el càncer a finals de 2013 i reduir la incidència de càncer en un 15% per al 2020. Això es vol aconseguir actuant en els següents 
àmbits:

  • Millora de la prevenció i detecció precoç del càncer
  • Identificació i difusió de bones pràctiques
  • Cooperació i coordinació en matèria d'investigació sobre el càncer
  • Procés d'avaluació comparativa: facilitar la informació comparable necessària per les polítiques i accions.

Per a més informació, consulteu l'Associació Europea de Lligues de Càncer.

08-11-2010

Manuel Gómez Florit

Consultor d'R+D+I

researchcbalears.eu

© 2014, CBE > Centre Balears Europa

Mallorca Palau Reial, 17 - 07001 - Palma - Tel. +34 971 78 44 60 - Fax: +34 971 784 335 - cbe@cbe.caib.es

Brussel·les 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels - Tel. +32 22 23 14 10 - Fax: +32 22 23 25 24 -