Convocatòria europea - Programa
Subvencions per a projectes de desenvolupament de la Xarxa Transeuropea d'Energia - TEN-E-2012
Objectiu

La Direcció General d'Energia de la Comissió Europea convoca propostes amb vista a la concessió de subvencions a projectes en el camp de la Xarxa Transeuropea d'Energia atenent a les prioritats i objectius establerts al respecte en el projecte de programa de treball anual per al 2012.

El Programa Anual 2012 per subvencions en l'àmbit de les xarxes transeuropees (TEN), en el camp de les infraestructures d'energia (TEN-E), promourà l'operació i el desenvolupament efectiu del mercat interior de l'energia, reforçant la seguretat del subministrament i la diversificació dels proveïdors i les rutes de subministrament d'energia, facilitant el desenvolupament i reduint l'aïllament de les regions menys afavorides, a més de contribuir al desenvolupament i la protecció del medi ambient implicant fonts d'energia renovables.

Promourà a més la interconnexió, interoperabilitat i desenvolupament de xarxes transeuropees d'energia així com l'accés a aquestes xarxes.

Activitats a desenvolupar

Es prestarà especial atenció a projectes d'interès europeu que contribueixin a:

  • El desenvolupament de les xarxes que reforcin la cohesió econòmica i social mitjançant la reducció de l'aïllament de les regions menys afavorides i les illes de la Unió Europea.
  • L'optimització de la capacitat de la xarxa i la integració del mercat interior de l'energia, especialment pel que fa a les seccions transfrontereres.
  • La seguretat del subministrament d'energia, la diversificació de les fonts i el subministrament d'energia i especialment les connexions amb tercers països.
  • La connexió amb fonts d'energia renovables.
  • La seguretat, fiabilitat en interoperabilitat de les xarxes interconnectades.
Tipus de destinataris o socis

1. Estats Membres sols o conjuntament amb altres.
2. De forma unitària o conjunta; empreses públiques o privades, organismes públiques acreditats per l'Estat o Estats membre.
3. De forma unitària o conjunta; organitzacions internacionals que comptin amb el vist-i-plau de l'Estat o Estats membre.
4. Un grup d'empreses que comptin amb el vist-i-plau de tots els Estats implicats.

Data de publicació09-01-2012
Data límit29-02-2012

El text complet de la convocatòria de propostes està disponible a la següent adreça d'internet:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20120229_ten_e_en.htm

Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'Energia
Avenue de Bourget, 1
1140 Brussel·les

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20120229_ten_e_en.htm
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Joan Sagrera Bauçà
Consultor de Programes i Projectes

transportcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)