Balears compta amb la major dependència de l'avió d'Europa
Les pujades del combustible afecten més a la competitivitat i l'ocupació

El total de residents que depenen del sector aeri s'apropa al 29%, situant a la regió en primera posició dins les deu regions europees amb major percentatge d'habitants que depenen directament d'aquest mitjà transport.

Les regions que concentren el major trànsit aeri són les més vulnerables a sofrir impactes en la competitivitat i l'ocupació com a conseqüència de les distintes pujades del preu del combustible, aspecte a considerar en parlar de les Illes Balears ja que aquestes concentren la major població dependent del transport aeri, concretament un 28,60% del total. Es tracta de dades que la situen al capdavant de les deu primeres regions dependents del sector, només seguida per la regió de Notio Aigaio a Grècia amb un 19,44%; en una llista on les Illes Canàries n'ocupen el cinquè lloc amb un 15,78%.

Europa té vàries diferències en la dependència del transport que provoquen que cada regió tengui unes categories que li afecten més que a unes altres. Els diversos indicadors de transport demostren la vulnerabilitat de les regions on es donen centres de gran logística, les perifèriques i les illes. També les regions properes a àrees urbanes d'on hi ha més dependència de les oportunitats d'ocupació; com també les regions d'alts nivells en exportació de productes agrícoles.

L'impacte del transport en les economies familiars i regionals quan d'ell en depenen l'ocupació, o la compra de béns i serveis pot variar en situacions de pujades del preu de combustible, o en circumstàncies econòmiques com l'actual crisi que ha deixat dades significatives en matèria de tranport aeri com per exemple a l'Aeroport de Palma. Aquest és un dels quatre aeroports espanyols que es troba dins els trenta principals aeroports de la UE de transport de passatgers, ocupa l'onzè lloc. El primer semestre del 2010 sofrí una devallada del 7,8%.

La província del Brabant Való, a Bèlgica; concentra el major moviment de persones que es traslladen dins i fora de la regió per motius de treball, un 98%. Països com Bulgària, Polònia o la República Txeca; compten amb regions amb els percentatges més alts en costos de combustible per a mercaderies del seu PIB. I la regió d'Åland, a Finlàndia; concentra el major percentatge d'ocupació en el sector de tranport, concretament un 60%.

Més informació: Eurostat - ESPON

11-08-2011

Pere Ripoll Sastre

Consultor de Transport i Política Regional

regiocbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu